Bazlar

Fen Bilimleri - Canlandırma

Günlük hayatımızda kullandığımız sabun, deterjan ve çimento gibi maddelerin içerisinde bazlar bulunur. Bazlar suda çözündüklerinde ortama hidroksit iyonu veren maddelerdir.

Bu konu anlatımında, bazların genel özellikleri açıklanacak, günlük hayatımızda kullandığımız bazlara örnekler verilecektir.