Batı Cephesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli muharebeleri Batı Cephesi'nde Yunan ordusuna karşı yapılmıştır. Yunanistan Birinci Dünya Savaşı'nda doğrudan doğruya savaştığımız devletler arasında yer almamaktadır. Kendilerini Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın mirasçısı olarak gören Yunanlılar, batıdan doğuya yani Balkanlardan Anadolu'ya kadar uzanan bir genişleme politikası gütmüşlerdir. Yunanlıların bu tarz bir genişleme politikası gütmelerinde “Megalo İdea” adını verdikleri “Büyük Yunanistan Projesi” etkili olmuştur. Projelerini hayata geçirmek için de Osmanlı Devleti'nin yaşadığı her türlü sorunu bir fırsat olarak görmüşlerdir.

Yunanistan'ın Birinci Dünya Savaşı'nda kendi genişleme hedeflerine ulaşabilmek için İtilaf Devletleri yanında savaşa katılışı, Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in Yunan Ordusu tarafından işgal edilmesi kararının çıkışı, İzmir'in işgali ve Batı Cephesi'nin açılma nedenleri anlatılmaktadır.