Batı Cephesi – Savaşlar - Sonuçlar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli muharebeleri Batı Cephesi'nde Yunan ordusuna karşı yapılmıştır. Yunanistan Birinci Dünya Savaşı'nda doğrudan doğruya savaştığımız devletler arasında yer almamaktadır. Kendilerini Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın mirasçısı olarak gören Yunanlılar, batıdan doğuya yani Balkanlardan Anadolu'ya kadar uzanan bir genişleme politikası gütmüşlerdir. Yunanlıların bu tarz bir genişleme politikası gütmelerinde “Megalo İdea” adını verdikleri “Büyük Yunanistan Projesi” etkili olmuştur. Projelerini hayata geçirmek için de Osmanlı Devleti'nin yaşadığı her türlü sorunu bir fırsat olarak görmüşlerdir.

Batı Cephesi’nde yapılan savaşlar sonrasında yaşanan olayların veya ortaya çıkan durumların savaş isimleri ile eşlenmesi beklenmektedir.