Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Hesaplama

Matematik - Canlandırma

Basit kesir kadarı verilen bir çokluğu bulmak için; Verilen sayı kesrin payına bölünerek çokluğun birim kesrine karşılık gelen miktarı bulunur, daha sonra bu miktar, kesrin paydası ile çarpılır. 

Bu konu anlatımında, belirli bir kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını nasıl hesaplayabileceğinizi göreceksiniz.