Barış Antlaşmaları

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Savaşın galipleri, öncelikle mağlup devletlere ağır hükümler taşıyan ve bir teslim anlaşması niteliğinde olan ateşkes antlaşmaları imzalattılar. Ateşkes antlaşmalarının ardından, İtilaf Devletleri tarafından hazırlanan barış antlaşmalarının tasarıları, mağlup devletlere bir nota ile sunuldu ve imzalatıldı. Almanya ile Versay, Avusturya ile Sen Jermen, Bulgaristan ile Nöyyi, Macaristan ile Triyanon antlaşmaları imzalandı. Osmanlı Devleti ise, 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’nı imzaladı.

Bu konu anlatımında, I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarından bahsedilmektedir.