Balkan Antantı'na İmza Koymayan Devletler Hakkında Bilgi Verme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Bulgaristan ve Arnavutluk'un Balkan devletleri olmalarına rağmen Balkan Antantı’na imza koymamalarının nedenlerini bulabilirsiniz.