Balkan Antantı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Balkan Antantı, 9 Şubat 1934 tarihinde Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya devletlerinin imzalarıyla kurulmuştur. Balkan Antantı'na imza koyan devletler; birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını, sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettiklerini ve birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle siyasi ittifaka girmeyeceklerini taahhüt ettiler. Ancak Bulgaristan ve Arnavutluk, Balkan devletleri olmalarına rağmen, İtalya’nın etkisinde kalarak Balkan Antantı’na imza koymamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti, Balkan Antantı ile İkinci Dünya Savaşı öncesinde bir yandan batı sınırlarını güvence altına almaya ve diğer yandan savaşa karşı uluslararası işbirliği konusunda batılı devletlere örnek olmaya çalıştıysa da II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Balkan Antantı geçerliliğini kaybetmiştir.

Bu canlandırmada Balkan Antantı'nın kurulma nedenleri ve Balkan Antantı'nda alınan kararlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.