Bakü – Tiflis – Ceyhan Petrol Boru Hattı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Bakü - Tiflis - Ceyhan Boru Hattı Projesi, Bakü petrollerinin Batı’ya pazarlanması amacıyla 1989 yılında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ile bir İngiliz petrol şirketi arasındaki görüşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bakü - Tiflis - Ceyhan Boru Hattı, Azerbaycan Bakü yakınlarındaki Sangaçal Terminalinden gelen petrolü, Gürcistan ve Türkiye toprakları üzerinden Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Deniz Terminaline taşımaktadır. Boru hattının yaklaşık % 61’i Türkiye'de yer almaktadır. Boru hattının yapımına 2003’te başlanmış, çalışmalar 2006 yılında tamamlanmıştır. 

Bakü – Tiflis – Ceyhan Petrol Boru Hattı projesi ile ilgili bilgiler verilmektedir.