Bakır

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Kolay işlenebilen bir maden ve iletken olması nedeniyle bakırın kullanım alanının geniş olduğu vurgulanmaktadır. Yurdumuzda bakır yataklarının bulunduğu bölgeler ve bakırın kullanım alanları belirtilmektedir.