Baharat Yolu

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Baharat Yolu’nun önemini siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarını ele alarak açıklamak.

Baharat Yolu’nun önemini siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarını ele alarak açıklamak.