Babiller

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Babiller, tarihte iki kere devlet kurmuşlardır. I. Babil Devleti’nin kralı Hammurabi'dir. Hammurabi, ceza, mülkiyet ve ticaret alanlarında döneminin en gelişmiş kanunlarını yapmıştır. Bu kanunlar, Hammurabi Kanunları olarak tarihe geçmiştir. Sümer kültüründen etkilenen Babiller, tapınaklarına Ziggurat adı vermişlerdir. Babiller, tıp ve astronomi alanında da ilerlemişlerdir. Mimari açıdan Mezopotamya’nın en gelişmiş uygarlığı olan Babiller, asma bahçeleriyle ün yapmıştır. I. Babil Devleti, MÖ 18. yüzyılın başlarında Hititler tarafından yıkılmıştır. Ancak Babilliler MÖ 7. yüzyılda yeniden bağımsız bir devlet kurmuşlardır. II. Babil Devleti olarak adlandırılan bu devlet de Persler tarafından MÖ 6. yüzyılda ortadan kaldırılmıştır.

Babiller< ile ilgili konu anlatımında, Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Babillerin çeşitli dönemlerde kurdukları I. ve II. Babiller devletlerinin tarihi, kültürel ve mimari özellikleri hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.