Azot Döngüsü

Fen Bilimleri - Canlandırma

Atmosferdeki azotun canlılar tarafından çeşitli şekillerde kullanılarak tekrar atmosfere dönmesine azot döngüsü denir.

Bu canlandırmada azot döngüsünü öğrenebilirsiniz.