Aydınlanma Nedir?

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Aydınlanma Çağı’nda gözlemlerin ve bulguların açıklaması için yeni bir yöntem geliştirildi. Bu yöntemin temelinde, doğadaki her olayın açıklanabileceği düşüncesi yatmaktaydı. Açıklamaların doğruluğuna ise sadece akla başvurularak karar verilebilirdi. Karar verici organ olarak din ve kilisenin yerini, aklın almasıyla birlikte insanların dünyayı ve doğayı kavrayışları da değişti. Yeni bir bilim anlayışının doğması, bilimsel yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin önünü açtı. 

Bu konu anlatımında, Aydınlanma Çağı ile birlikte gözlemlerin ve bulguların açıklanması için yeni bir geliştirildiği anlatılmaktadır. Bu yeni anlayışın doğması ile bilimsel yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin önünün açıldığı bahsedilmektedir.