Ay’ın Evreleri

Fen Bilimleri - Canlandırma

Ay yüzeyinin Dünya’dan gözlemlenen farklı görünümlerine “Ay’ın evreleri” adı verilir. 

Ay'ın evreleri ile ilgili konu anlatımında Ay'ın kaç farklı evrede görüldüğünü öğrenebilirsiniz.