Avrupa Birliği ve Türkiye

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili gelişmeleri yakından izlemiş ve 1959 yılında bu topluluğa ortaklık başvurusu yapmıştır. Dört yıl süren müzakereler, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması ile son bulmuştur.1973 yılına gelindiğinde hazırlık dönemi sona ermiş ve geçiş dönemine ilişkin koşullar belirlenmiştir. Takip eden dönemde ülkemizde yaşanan bazı gelişmeler bu ilişkilerin askıya alınmasına neden olmuştur.1987 yılına gelindiğinde Türkiye, AET’ye üyelik başvurusunda bulunmuştur. Ancak olumsuz yanıt almıştır. 1995 yılında alınan karar uyarınca Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği uygulaması 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylelikle Türkiye - AB ortaklık ilişkisinin son dönemine geçilmiştir. 1999 yılında Helsinki'de yapılan zirvede Türkiye'nin adaylığı resmen onaylanmıştır. Böylece Türkiye ile AB ilişkilerinde tam üyelikle sonuçlanması beklenen ve günümüzde de devam eden çok önemli bir sürece girilmiştir.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler hakkında bilgiler verilmektedir.