Atomu Oluşturan Tanecikler

Fen Bilimleri - Canlandırma

Cam çubuğu ipek bir kumaş parçasına sürtüp ondan sonra kağıt parçalarına yaklaştırdığımızda çubuğun, kağıt parçalarını çektiğini görürüz. Cam çubuğun kağıt parçalarını çekmesini elektriksel çekim kuvveti kuralıyla açıklaanabilir. Demek oluyor ki sürtme sırasında cam çubuk, elektriksel yük kazanmış ve bu yük sayesinde kağıt parçalarını çekebilmiştir. Sürtme sırasında elektriksel yük ortaya çıkmış olması atomların yapısında atomdan çok daha küçük, yüklü taneciklerin olduğu anlamına gelir.

Bu konu anlatımında, sürtme ile elektriklenme olayına dayanarak atomun yapısında kendisinden daha küçük ve yüklü parçacıkların bulunduğu anlatılmaktadır.