Atatürk'ün "Kemal" Adını Selanik Askeri Rüştiyesi'nde Eğitim Gördüğü Yıllarda Aldığını Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Atatürk'ün ”Kemal” adını ne zaman aldığını öğrenebilirsiniz.