Atatürk'ün Halkçılık Anlayışı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Halkçılık, vatan toprakları üzerinde yaşayan insanların yasalar önünde eşit olmasını ifade eder. Atatürk, halkçılığı bir yönetim ve yaşam biçimi olarak görmüş ve her fırsatta halk egemenliğinin önemini vurgulamıştır. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplarla toplumsal barış ortamı içerisinde milli egemenliğin tam olarak sağlanması, ayrıcalıklara son verilmesi, devletin halkın emrinde olması ve özgürlüklerin genişletilmesi sağlanmıştır. Bu sayede Türk halkı; ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda gerçekleştirdiği atılımlarla ulusal bağımsızlık içerisinde ulusal egemenliğini pekiştirmiş, sosyal devlet ve eşitlik anlayışı içerisinde halkçılık ilkesinin gereklerini yerine getirmiş ve uygar dünyada hak ettiği yeri almıştır.

Bu konu anlatımında, Atatürk'ün halkçılık anlayışını, halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılapları ve bu inkılaplarla ulaşılmak istenen temel hedefleri bulabilirsiniz.