Atatürk'ün Halkçılık Anlayışı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Halkçılık ilkesi doğrultusunda birçok inkılap yapılmıştır. Bu inkılaplar ile milli egemenliğin tam olarak sağlanması, ayrıcalıklara son verilmesi, devletin halkın emrinde olması ve özgürlüklerin genişletilmesi sağlanmıştır.

Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan bazı yeniliklerin hangi kavramlarla ilişkili olduğu, eşleştirme yapılarak belirlenmektedir.