Atatürk'ün Fikir Hayatını Etkileyen Unsurları Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Okuduğun metni göz önünde bulundurarak Atatürk’ün fikir hayatını etkileyen unsurları verilen ifadeler arasından belirleyebilirsin.