Atatürkçülük

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Atatürkçü düşünce sistemi; akıl ve bilimi esas alan, evrensel, barışçı, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuş ve birbirini tamamlayan eylem ve düşünceler bütünüdür. Bu düşünce sisteminde öne çıkan temel hedefler; Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi, Türk halkının huzur ve refah içinde yaşaması, devlet yönetiminde halk egemenliğinin temel alınması, akıl ve bilime önem verilerek Türk kültürünün evrensel bir nitelik kazanması için çaba harcanmasıdır.

Atatürkçü düşünce sisteminin amaçları ve niteliklerini ayırt edebilirsiniz.