Atatürkçülük ve Dünya Barışı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Türk milletinin ulusal sınırlarımız içinde bağımsız ve çağdaş bir toplum olarak yaşama ihtiyacından doğmuş olan Atatürkçülük, süreç içerisinde de tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını hedefleyen bir düşünce sistemine dönüşmüştür. “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini temel alan bu düşünce sistemi, barışçı bir politika benimsemiştir. Atatürkçü düşünce sistemi, insanlığın ve uygarlığın ilerlemesi yolunda bu ilkeyi en önemli etken olarak görmüş ve bu ilkenin tüm dünya uluslarınca benimsenmesini hedeflemiştir.

“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini temel alan Atatürkçü düşünce sisteminin barışçı politikası üzerinde durulmaktadır.