Atatürkçülük ve Bağımsızlık

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı ülkesinde yaşanan sorunlara duyarsız kalmayan, bu sorunlarla yakından ilgilenen ve çözüm önerileri geliştiren bir liderdi. Her fırsatta Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik sorunlarının bağımsız bir devlet anlayışına sahip olunarak çözüleceğini vurgulamıştır. “Ya İstiklal Ya Ölüm” düşüncesini temel ilke olarak benimsemiştir. Ulusal bağımsızlığa giden yolun ulusal egemenlikle sağlanacağını düşünerek yayınladığı genelgeler ve topladığı kongrelerle milli mücadelenin milletle birlikte yürütülmesi için çalışmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda ortaya konulan eylemler ve cumhuriyet döneminde yapılan yeniliklerle Atatürkçü Düşünce Sisteminin temellerini oluşturmuştur.

Bu canlandırmada Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık anlayışı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.