Atatürkçü Düşünce Sisteminde Millet Kavramı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Atatürkçü düşünce sisteminde millet; geçmişte bir arada yaşamış ve birlikte yaşamaya devam eden, gelecekte de birlikte yaşama kararı olan, aynı topraklar üzerinde yaşayan ve bu topraklara sahip çıkan, aralarında dil, tarih, kültür, duygu ve ülkü birliği olan insan topluluğu olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdaki kavramları özünde birleştiren Türk milleti, Mustafa Kemal öncülüğünde gerçekleşen bağımsızlık mücadelesini kazanmış ve çağdaşlaşma yolunda hızlı adımlarla ilerleyerek uygar dünyada hak ettiği yeri almıştır.

Millet kavramı hakkındaki bazı görüşler ve Atatürkçü düşünce sisteminde millet kavramının nasıl tanımlandığı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.