Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin Doğuşu

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’ni olumsuz olarak etkilemiş ve devlet dağılma sürecine girmiştir. Devletin dağılmasına engel olmak isteyen bazı devlet adamları ve Osmanlı aydınları yeni fikir akımları ortaya atmışlardır. Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük fikirleri toplum üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Mustafa Kemal bu akımlar içinden en çok Türkçülük düşüncesinden etkilenmiş ve Türk aydınlarının yazdığı kitapları okumuştur. Batılı yazarları yakından izlemiştir. Ülkenin içinde bulunduğu koşulları değerlendirmiş ve çözüm yolları üretmiştir. Tüm bu birikimini akılcı ve bilimsel bir bakış açısıyla birleştirerek Atatürkçü Düşünce Sisteminin temellerini atmıştır.

Bu konu anlatımında, Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin oluşum sürecinde yaşanan gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.