Atatürk ve Türk Dili

Türkçe - Metin

“Atatürk ve Türk Dili” adlı metni, Atatürk’ün Türk diline verdiği öneme dikkat ederek dinleyeceksin.