Atatürk ve Sanat

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın ardından çağdaş bir devlet yaratma amacıyla kültür ve sanat çalışmalarına önem vermiş, sanata ve sanatçıya destek olmuştur. Bu hedef doğrultusunda Ankara'da Milli Musiki Muallim Mektebi ve Musiki ve Temsil Akademisi kurulmuş, yurdun çeşitli yerlerinde Tiyatro Meslek Okulları açılarak Türk halkının çağdaş tiyatroyu yakından izlemesi sağlanmıştır. Ayrıca Osmanlı döneminde kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüş ve Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır.

Atatürk ve Sanat ile ilgili konu anlatımında Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki dönemde çağdaş bir toplum yaratmak hedefiyle kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumumuzda sanatın gelişmesi amacıyla açılışına öncülük ettiği kurumlar ve bu kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler ile Mustafa Kemal'in sanatla ilgili görüşlerini bulabilirsiniz.