Atatürk Orman Çiftliği Üzerine Bir Sohbet

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarım alanında uygulanan yöntemlerin çağın gerisinde kaldığı için verimli toprakların önemli bir kısmı işlenememiştir. Doğa ve orman aşığı Mustafa Kemal Atatürk'te tarımsal üretimimizi modernleştirmemiz gerektiğini savunmuş ve bu çerçevede tarım alanında bilimsel çalışmaların yapılması ve modern tarıma öncülük etmesi için Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ni kurmuştur.

Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili konu anlatımında Mustafa Kemal ve yaveri Salih Bey'in Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulmasından önce çiftliğin kurulduğu yerde çiftliğin kurulma amacı ve yapılacak çalışmalar hakkındaki sohbetlerine kulak misafiri olabilirsiniz.