Atatürk Milliyetçiliğine Bağlılık İlkesinin İçeriğini ve Özelliklerini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Anayasamızda yer alan Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ilkesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri arasında sayılmasının gerekçesini görebilirsiniz.