Atatürk Milliyetçiliği

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel unsurlarından biridir ve toplumsal birlik ve beraberliğin temelini oluşturmaktadır. Bu ilke doğrultusunda birçok inkılaplar yapılmıştır.

Atatürk milliyetçiliğinin temel özellikleri ve milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan bazı inkılaplar belirlenmektedir.