Atatürk Milliyetçiliği ve Milli Birlik

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Atatürk milliyetçiliğinin özünde milli birlik ve beraberlik anlayışı yatmaktadır. Milliyetçilik düşüncesi Kurtuluş Savaşı yıllarında bu anlayış çerçevesinde; vatanın hep birlikte savunulması, işgallere hep birlikte son verilmesi ve milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsız yaşama isteğinin hayata geçirilmesi şeklinde gelişmiştir. Öte yandan milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra siyasi alanı aşan bir biçimde eğitim, kültür, sanat ve ekonomi başta olmak üzere yaşamın her alanını kapsayan bir amaca dönüşmüştür. Atatürk’ün çağdaş milliyetçilik anlayışı günümüzde de milli birlik ve beraberliğimizin en önemli güvencesidir.

Bu konu anlatımında, Atatürk milliyetçiliği ve özünde yer alan milli birlik anlayışı hakkında bilgiler edinebilirsiniz.