Atatürk İlkelerinin Modern Türkiye'ye Katkısı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Atatürkçü düşünce sistemi her türlü sorunun çözümünde akılcılık ve bilimsellik kavramlarını temel almıştır. Devlet yönetimi milli egemenlik esasına dayanır. “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini temel alan bu düşünce sistemi, barışçı bir politika benimsemiştir.

Verilen bilgilerin milli egemenlik, milli kültür, akılcılık ve bilimsellik ve dünya barışı kavramlarından hangileri ile ilgili olduğunu belirlenmektedir.