Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Dış politika, bir devletin ulusal yararlarına dayalı olarak ortaya çıkan ve bu temelde diğer devletlerle olan diplomatik, ekonomik ve siyasi ilişkilerini belirleyen uygulamalara verilen isimdir. Atatürk dönemi Türk dış politikası, bağımsızlığı esas alan ve bu anlamda yalnızca milli güce dayanan milli bir siyaseti temel almıştır. Atatürk Dönemi dış politikasının temel ilkeleri; bağımsızlık, milli menfaatleri esas alma, gerçekçilik, akılcılık, barışçılık, uluslararası ilişkilerde devletler arası eşitliği temel alma, kamuoyunun sesine önem verme, başka devletlerin içişlerine karışmama ve dünyadaki gelişmeleri yakından olarak sıralanabilir.

Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı temel ilkeler ile bu ilkeler doğrultusunda şekillenen uygulamalar ve Atatürk'ün bu konu hakkındaki görüşlerini görebilirsiniz.