Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Hakkında Bilgi Verme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı temel ilkeleri görebilirsiniz.