Atatürk’ün Öğrenim Hayatında Manastır Kentinin Rolünü Açıklama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Manastır kentinin Atatürk'ün öğrenim hayatındaki rolü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.