Atatürk’ün Öğrenim Hayatında İstanbul Kentinin Rolünü Açıklama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

İstanbul kentinin Atatürk'ün öğrenim hayatındaki rolü hakkında bilgiler edinebilirsiniz.