Atatürk’ün Milli Kültüre Verdiği Önem - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte verilen cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin işlevlerini belirleyecek, bu cümlelerle kelimelerin işlevlerini eşleştireceksin.