Atatürk’ün Fikir Hayatının Oluşumunda ve Gelişiminde Sofya Kentinin Rolünü Açıklama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda ve gelişiminde Sofya kentinin rolünü öğrenebilirsiniz.