Atatürk’ün Devletçilik İlkesi ile Sosyalist Rejimlerin Benimsediği Devletçilik Uygulamalarını Karşılaştırma

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü devletçilik ilkesi ile sosyalist rejimlerin benimsediği devletçilik uygulamaları arasındaki farkı bulabilirsiniz.