Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Atatürk, bilim ve teknolojinin gelişmesine önem veren bir liderdi. O, bir milletin çağdaşlaşmasının bilim ve teknolojinin gelişmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde eğitim alanındaki faaliyetlerin geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Bu amaçla dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek için yurt dışındaki üniversitelere öğrenciler gönderilmiştir. Üniversite seviyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren kurumlarda düzenlemeler yapılarak, bu kurumların modernleşmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu öğretim faaliyetlerine ek olarak, yurt genelinde, kuruluş amaçları belirli bir konuda araştırma yapmak olan enstitüler kurulmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önem üzerinde durularak, cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde bu alanda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verilmektedir.