Atasözlerinin Anlamlarını Belirleme

Türkçe - Konu Anlatımı

Geçmişten günümüze gelerek kısa ve öz öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Atasözleri o toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını yansıtır.

Canlandırmada atasözü'nün tanımı yapılarak örneklerle anlatılmaktadır.