Atasözlerinin Anlamlarını Belirleme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerde geçen atasözlerinin anlamlarının belirlenmesi istenmektedir.