Asya Hun (Büyük Hun) Devleti

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Tarihte bilinen ilk Türk devleti, Orta Asya’da Hunlar tarafından kurulmuştur. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. Babası Teoman ile taht mücadelesine girişen Mete, babasını etkisiz hale getirerek Hunların başına geçti. Çin’e karşı da birçok sefer düzenleyen Mete, Çin’in kuzeyini ele geçirmiş ve Çin’i vergiye bağlamıştır. Bu dönemde, Çinliler Çin Seddi’ni geliştirmişlerdir. Mete zamanında en geniş sınırlarına ulaşan Asya Hun Devleti, siyasi ve askeri teşkilatlanma olarak daha sonra kurulacak diğer Türk devletlerine örnek teşkil etmiştir. Mete’nin ölümünden sonra yerine oğlu Ki-ok geçmiştir. Ki-ok, babasından devraldığı sistemi ve düzeni devam ettirmiştir. Ki-ok’un ölümünden sonra yerine geçen hükümdarlar devleti iyi yönetememiştir. Çin etkisi ve entrikalarıyla zayıflayan Hunlar, ülke bütünlüğünü koruyamamış ve yıkılmıştır.

Asya Hun (Büyük Hun) Devleti ile ilgili konu anlatımında, Orta Asya bölgesinin özellikleri ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Büyük Hun Devleti ile ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz.