Asur Devleti

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

M.Ö. 2000’li yıllarda kurulan Asur Devleti'nin başkenti Ninova’dır. Askeri güce dayalı bir imparatoluk olan Asur Devleti, yukarı Mezopotamya’da kurulduktan sonra, Mezopotamya Anadolu ve Mısır’da sınırlarını genişletmiştir. Kurdukları ticari koloniler aracılığıyla Asurlular, yazıyı Anadolu’ya taşımışlardır. Anadolu’da bulunan ilk yazılı kaynaklar, Asur tüccarlarına ait tabletlerdi. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi, günümüzdeki Musul kentinin hemen yanında bulunan başkentleri Ninova’da kuran Asurlular, heykeltıraşlık alanında da gelişmişlerdir.

Asur Devleti ile ilgili konu anlatımında, Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Asurluların kurdukları devletin özellikleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Anadolu’da bulunan ilk yazılı kaynakların ve ilk kütüphanenin Asurlulara ait olduğunu da öğrenebilirsiniz.