Askeri Güç

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Ülkemizde askeri gücü temsil eden kurum Türk Silahlı Kuvvetleridir. Türk Silahlı Kuvvetleri günümüzde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere üç bölümden oluşur. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı Türk Silahlı Kuvvetlerinin alt birimleridir. Barış döneminde İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yaparlar ve savaş durumunda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katılırlar.

Ülkemizde askeri gücü temsil eden kurumlar ve bu kurumların görevleri ile Genel Kurmay Başkanlığı'nın sorumlulukları hakkında bilgileri bu konu anlatımında bulabilirsiniz.