Asit-Baz Tepkimeleri

Fen Bilimleri - Canlandırma

Girenlerinden biri asit, biri baz olan tepkimeler asit-baz tepkimesi olarak adlandırılır. Bu tepkimelerin sonucunda genellikle su ve tuz oluşur.

Tepkime türlerinden biri olan asit-baz tepkimelerinin ne olduğu hakkında bilgi verilir.