Asal ve Asal Olmayan Sayılar

Matematik - İnteraktif Etkinlik

1’den büyük, 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara asal sayılar denir. 

Bu interaktif etkinlikte bazı doğal sayıların neden asal veya neden asal olmadıkları ile ilgili anlatımları bulabilirsiniz.