Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar

Matematik - İnteraktif Etkinlik

1’den büyük, 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara asal sayılar denir. Asal olmayan bütün sayıları asal sayıların çarpımı şeklinde ifade edebiliriz. Bu asal sayılar sayının asal çarpanlarıdır.

Bu interaktif etkinlikte asal sayı ve asal çarpanlar kavramları dikdörtgenin alan hesabından yola çıkılarak anlatılmaktadır.