Asal Çarpanlar Algoritması ile Asal Çarpanlara Ayırma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

1’den büyük ve asal olmayan bütün sayıları asal sayıların çarpımı şeklinde ifade edebiliriz. Bu asal sayılar sayının asal çarpanlarıdır. Sayıları asal çarpanlarına ayırmak için kullanılan birden fazla metod vardır. Bunlardan bir tanesi bölme yöntemidir.

Bu interaktif etkinlikte kendi belirleyeceğiniz sayıların asal çarpanlarını bölme yöntemini kullanarak bulacaksınız.