Aritmetik Ortalama, Tepe Değeri, Ortanca Hesaplama

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bir veri grubunda en çok tekrar eden değere o veri grubunun tepe değeri veya modu denir. Bir veri grubu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralandığında, ortada bulunan veri ortanca değer veya medyan olarak adlandırılır. Bir veri grubunun aritmetik ortalaması, veri grubundaki değerlerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle bulunur.

Bu interaktif etkinlikte ortalama, ortanca değer ve tepe değerinin hesaplayabilir ve kavramsal olarak kullanım alanlarını anlamaya yönelik soruları cevaplayabilirsiniz.